Як відкрити приватну медичну практику лікарю-ФОП

Укладати договір з Національною службою здоров’я та отримувати кошти з бюджету за пацієнтів, які обрали свого лікаря, можуть також лікарі, котрі працюють як фізичні особи — підприємці.

Для цього потрібно зробити кілька кроків.

Спершу зареєструватись як фізична особа — підприємець. Слід подати у центр надання адмінпослуг документи: паспорт, ІПН і заяву, в якій вказати КВЕД «Загальна медична практика» (86.21). Зазвичай наступного дня можна отримати відповідне свідоцтво. Відразу після його отримання варто зареєструватись в органах податкової служби.

Далі потрібно орендувати приміщення. Приміщення для медичної практики повинно відповідати вимогам Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я ДБН В.2.2-10-2001» та встановленим санітарним нормам.

Потім закупити обладнання, при цьому слід орієнтуватись на Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затверджений наказом МОЗ від 26.01.2018 №148 ().
Лікар-ФОП має отримати ліцензію на ведення медичної практики. Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики (постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285: https://bit.iy/2YV5Y90) встановлено організаційні, кадрові й технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, а також визначено вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Для отримання ліцензії необхідно подати в МОЗ:
• заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
• відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
• опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

За посиланням https://bit.iy/2UtCNeB детально висвітлено найважливіші питання отримання ліцензії для надання первинної медичної допомоги. Зокрема, покроково описано заповнення «Відомостей суб’єкта господарювання…». Зверніть увагу, що лікарю-ФОП, який звертається для отримання ліцензії винятково на надання первинної медичної допомоги, не потрібно заповнювати декілька важливих пунктів. Зокрема, йому не треба надавати інформацію про установчі документи та структуру закладу охорони здоров’я, а також Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. На сайті МОЗ у відповідному розділі є актуальна інформація про порядок подання документів ().

Далі лікар-ФОП повинен зареєструватись в електронній системі охорони здоров’я. Для цього спочатку слід обрати і встановити медичну інформаційну систему. Відповідно до її інструкцій зареєструватися, ввівши такі дані:

  • інформацію про себе як про ФОП (ЄДПРОУ, КВЕДи, юридичну адресу та контакти);
  • особисті дані (паспортні дані, ІПН, контактний телефон, адресу електронної пошти);
  •  дані про ліцензію на медичну практику.

Потім накласти свій кваліфікований електронний підпис (теперішня назва ЕЦП). Після цього зареєструвати себе як лікаря в системі.
Тепер лікар-ФОП може підписувати декларації з пацієнтами. Це виконується в електронній системі охорони здоров’я з використанням МІС.
Для того щоб отримувати кошти за надані послуги, необхідно укласти договір з Національною службою здоров’я. Це можна зробити в будь-який час. На сайті НСЗУ (https://nszu.gov.ua) є вся інформація про процедуру укладання договору і зразок типового договору.

Перелік медичних послуг, які повинні надавати лікарі первинної допомоги, визначено наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (). Окрім діагностики, лікування, ведення хронічних хворих та профілактики, цей перелік включає також визначений обсяг досліджень, вакцинацію за календарем щеплень, виписування рецептів на ліки та довідок, зокрема листків непрацездатності.

АНАЛІЗИ

Для монопрактики або невеликої колективної медичної практики недоцільно купувати власний аналізатор крові та сечі. Це, по-перше, великі вкладення, які не окупаються при невеликих обсягах. По-друге, важливим є аспект калібрування та верифікації отриманих даних. Тому частіше ФОП укладає угоду з діючими лабораторіями, яким оплачує виконання аналізів. Оплата здійснюється з коштів, отриманих за ведення пацієнтів, оскільки в капітаційну ставку ці витрати закладено.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Виписувати рецепти на препарати за програмою «Доступні ліки» лікарі-ФОП можуть з 1 квітня 2019 року. Тепер програму адмініструє Національна служба здоров’я України. З цього часу рецепти за програмою лікарі виписують винятково в електронній системі охорони здоров’я за допомогою медичної інформаційної системи, встановленої у лікаря. Для цього в ній повинен бути відповідний модуль. Не має значення, де живе пацієнт і де було видано рецепт.

ЛИСТКИ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Лікар-ФОП, який отримав ліцензію МОЗ України на надання медичних послуг, є таким самим лікуючим лікарем, як і лікарі, що працюють у державних та недержавних закладах охорони здоров’я, і, відповідно, має такі самі права, в тому числі виписувати листки непрацездатності. Для виписування листків непрацездатності лікарю-ФОП не потрібна державна акредитація. Лікуючий лікар (у тому числі лікар, що веде приватну практику як ФОП) може видавати листок непрацездатності на строк до п’яти календарних днів з наступним його продовженням (залежно від важкості захворювання) до десяти календарних днів. Подальше продовження строку дії листка непрацездатності можливе лише лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — лікарською консультативною комісією (ЛКК), яку призначає керівник лікувально-профілактичного закладу. Відповідно, лікар-ФОП поки що самостійно може продовжувати дію лікарняного максимум до десяти днів. Але він може налагодити спів-працю із закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, де є відділення, завідувач і можливість сформувати ЛКК. Цього року планується впровадження електрон-них листків непрацездатності, і обмеження буде знято.

ЩЕПЛЕННЯ

Лікарі, які надають медичну допомогу як фізичні особи — підприємці, також можуть проводити вакцинацію. Наказом МОЗ України від 01.02.2019 № 280 затверджено відповідні зміни до «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень». Крім цього, оновлено вимоги до місць, у яких можуть проводитись щеплення. Поняття «кабінет щеплення» замінили на «пункт щеплення». Для нього не потрібно окремого приміщення. Як має бути обладнаний пункт щеплень — дивіться у змінах до п.10 за посиланням https://bit.lv/2uhtI9u.
Відтепер препаратами для профілактичних щеплень, придбаними за рахунок бюджетних коштів, будуть забезпечуватись, серед інших, і фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори з Національною службою здоров’я України, згідно з наказом МОЗ від 27.02.2019 № 473 «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень» http://bit.lv/rozpodil.

Лікарі-ФОП, як і інші заклади охорони здоров’я, що проводять профілактичні щеплення, визначають потребу в препаратах за формулою, наведеною в «Порядку розподілу та передачі.» http://bit.iy/rozpodii. Розраховану потребу заклади з відповідним обґрунтуванням подають структурним підрозділам охорони здоров’я до 1 грудня року, що передує плановому року.
Розподіл препаратів та їх перерозподіл оприлюднюються на офіційному веб-сайті структурного підрозділу охорони здоров’я не пізніше ніж через 2 робочі дні після його затвердження. Так само публікується інформація щодо місць отримання ними препаратів.
Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я після надходження препаратів забезпечують їх розподіл у строк до трьох робочих днів (графік постачання препаратів до структурних підрозділів щорічно затверджується наказом МОЗ до 31 грудня, але може коригуватися впродовж року).
За отримані препарати слід щомісяця звітувати до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я про наявні залишки препаратів і строки їхньої придатності до 1 числа місяця, наступного за звітним.

Цього року структурні підрозділи повинні провести коригування рівня наявних у регіонах запасів вакцин з урахуванням потреби приватних закладів охорони здоров’я та ФОП, що проводять профілактичні щеплення, протягом одного місяця після набрання чинності цим наказом. Заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності та фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, та уклали договори з Національною службою здоров’я України, повинні заявити про потребу в препаратах, розраховану відповідно до згаданої вище формули, на період до кінця 2019 року у структурні підрозділи з охорони здоров’я.

КОМУНІКАЦІЯ

Для лікаря, який веде власну практику, важливо не забувати про комунікацію з пацієнтами. Йдеться не про спілкування під час прийому, хоча ввічливість і коректність часто стають вирішальними при виборі лікаря. Але спочатку необхідно донести до потенційних пацієнтів можливість підписати декларацію з приватним лікарем та отримувати медичні послуги в комфортних умовах, не сплачуючи при цьому додатково. Для цього ефективно розклеїти оголошення про свою практику і можливість у ній підписати декларацію в районі розміщення. Не слід забувати про вплив соцмереж і ЗМІ. Така активність приверне до вас увагу, ви матимете змогу розповісти про свій досвід, слідування принципам доказової медицини та про послуги, які надаєте.

 

Податки
18% ПДФО 5% ЄП
22% від зарплати ЄСВ Лікарняні ЄСВ 22% від мінімалки або більше
Із усієї зарплати Пенсія Залежно від внесеного ЄСВ
Із усієї зарплати Відпустка Залежно від внесеного ЄСВ
Оплачувана, визначена законодавством За власною потребою, забезпечивши
тривалість допомогу своїм пацієнтам
Як працюють успішні приватні практики фізичних осіб — підприємців

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *